Technologia Efektywnych Mikroorganizmów™ została opracowana ponad 20 lat temu. Jej tajemnica polega na odpowiednim zestawieniu mieszaniny żywych kultur bakterii: kwasu mlekowego, drożdży i innych pożytecznych mikroorganizmów występujących powszechnie w naturalnym środowisku, które, razem koegzystując, korzystnie wpływają na otoczenie naturalne. Technologia EM™początkowo znalazła zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie, stopniowo przenosząc się na hodowlę zwierząt, higienę pomieszczeń gospodarskich, produkcyjnych i mieszkalnych, oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, budownictwo oraz zdrowie ludzi.

Osobiście mikroorganizmy stosujmy od ponad 10 lat. Nasze doświadczenie stosowania we własnym gospodarstwie i w domu pozwala na dobranie  odpowiedniego produktu do Państwa potrzeb w gospodarstwie czy w domu.  Mamy do zaoferowani kilkanaście różnych preparatów z dopuszczeniem w rolnictwie ekologicznym.

Efektywne Mikroorganizmy™ powodują wzrost poziomu antyutlenienia, stymulują proces regeneracji, oczyszczają powietrze, wodę, glebę oraz intensyfikują wzrost roślin. EM™ to symbioza mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, której efektem jest wydzielanie dużej ilości składników odżywczych, pochłanianie i neutralizowanie zanieczyszczeń oraz zwalczanie patogennych szczepów bakterii. Hamują procesy gnilne w glebie prowadzące do znacznych strat energii, podnoszą kondycję zdrowotną zwierząt hodowlanych, wzmacniają odporność i zwiększają przyswajalność składników paszy.

W chwili obecnej EM™ w Polsce stosuje kilka tysięcy dużych gospodarstw rolniczych, w tym gospodarstwa o statusie ekologicznym, wielu rolników indywidualnych, hodowcy drobiu, trzody i bydła oraz działkowcy i ogrodnicy. Z sukcesem stosuje się Technologię EM™ w procesie higienizacji osadów i likwidacji uciążliwego odoru (Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie) czy w zakresie biologicznej dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich, mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych oraz handlowo-usługowych.

Stosowanie EM™ nie wyklucza stosowania nawozów sztucznych i pestycydów, jednak w długim okresie czasu ogranicza konieczność ich używania.

Technologia EM™ jest całkowicie bezpieczna bo oparta na naturalnych elementach i metodach. Dowodzą tego pozytywne opinie kilku tysięcy wieloletnich odbiorców.