ZAPRAWIANIE NASION

Zaprawianie nasion zbóż przy użyciu EMTM przyspiesza ich kiełkowanie i zapewnia wyrównane wschody.
EMTM uniemożliwia rozwój chorobotwórczych bakterii. Zapewnia to prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i silne zdrowe rośliny.
Należy wymieszać 1 litr EM Naturalnie Aktywny lub EM Ogród 0,3 litra z 100  kg nasion.
Nasiona należy wysiać najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaprawienia.

ZBOŻA OZIME

Podstawowa dawka na 1 ha/rok wynosi 100 gram HumiAgry  (koszt 35zł/ha) i opcjonalnie preparatu EM Naturalnie Aktywny lub Humus Active 20l/ha 4l (6l w pierwszym roku) preparatu EM-5.
Pierwszy zabieg  wykonujemy bezpośrednio na oziminy od wiosny po ustąpieniu przymrozków tj. najczęściej od końca marca do  końca maja.
Dawkowanie: 100 gram HumiAgry  (koszt 35zł/ha , HumiAgrę można stosować z nawozami  lub pestycydami)20l EM Naturalnie Aktywny + 2l EM-5 w minimum 300l wody(40l w pierwszym roku).
Drugi zabieg wykonujemy po zbiorach na rozdrobnione resztki roślinne i mieszamy z ziemią (np. orka).
Dawkowanie: 20l EM Naturalnie Aktywny + 2l EM-5 w minimum 300l wody.

ZBOŻA JARE

Podstawowa dawka na 1 ha/rok wynosi: 100 gram HumiAgry  (koszt 35zł/ha , HumiAgrę można stosować z nawozami  lub pestycydami) 20l (40l w pierwszym roku) preparatu EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 4l (6l w pierwszym roku) preparatu EM-5.
Pierwszy zabieg  wykonujemy od wiosny  przed siewem bezpośrednio na glebę (wymieszać np. bronami) lub już po wschodach.
Dawkowanie: 20l EM Naturalnie Aktywny + 2l EM-5 w minimum 300l wody(40l w pierwszym roku).
Drugi zabieg wykonujemy po zbiorach na rozdrobnione resztki roślinne i mieszamy z ziemią (np. orka).
Dawkowanie: 20l EM Naturalnie Aktywny + 2l EM-5 w minimum 300l wody.
Dodatek EM 5 zabezpiecza rośliny przed chorobami grzybowymi i odstrasza szkodniki.
Podane powyżej dawki preparatu można podzielić i zamiast 2 w roku wykonać 3-4 zabiegi.
Przy polach zdegradowanych podstawową dawkę roczną należy zwiększyć do 80 litrów.