• BacterPlant i BacterPlant MIX pod Zioła: Ograniczasz występowanie: zgorzeli, szarej pleśni (opadzina liścia) przedsiewnie do gleby 1kg . Dolistnie  500 gram razem z HumiAgra 100 gram co 3-4 tygodnie. Dodatkowo ogranicza choroby powodowane przez  grzyby Fusarium, Verticilium, Phytium,
  • Od fazy 8 10 liści 3-4 zbiegi Dawkowanie: 100 gram HumiAgry  (koszt 35zł/ha , HumiAgrę można stosować z nawozami  lub pestycydami)

 

Dzięki zastosowaniu EMTM uzyskamy silnie ukorzenioną rozsadę, która przyjmuje się bardzo dobrze nawet w niekorzystnych warunkach.

Rozpoczynamy stosowanie preparatu EM Ogród, tuż po wschodach.  Roztworem 1% preparatu EM Ogródzraszamy (0,1 litra EM Ogród na 10 litrów wody)
rosnące sadzonki w proporcji 10 litrów roztworu na 10 m2 rozsady. W czasie produkcji rozsady taki zabieg powtarzamy 5 razy.
Ostatni raz podlewamy rozsadę w dniu sadzenia, dodając do 10 litrów roztworu EM Ogród 100ml EM-5.

GLEBA

Podstawowa dawka na 1 ha/rok wynosi 60l (80 w pierwszym roku) preparatu EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 4l EM-5.
Przed wysadzaniem rozsady należy przygotować glebę poprzez opryskanie EM Naturalnie Aktywny 20l na 1 ha w 300l wody (40l w pierwszym roku) i wymieszanie (orka, bronowanie). Po wysadzeniu rozsady na pole przeprowadzamy co najmniej 2 opryski w sezonie wegetacyjnym roztworem  EM Naturalnie Aktywny 20l +2l EM-5 na 1ha w 300l wody. Zapobiega to chorobom grzybowym i wspomaga naturalną odporność roślin.
Dzięki EM uzyskujemy zwiększenie plonu i jego jakości. W sezonie wegetacyjnym rośliny wykazują większą odporność zarówno na suszę
jak i na nadmiar wody ( poprawa sorpcyjności gleby).

CEBULA, POR, CZOSNEK

Podstawowa dawka na 1 ha/rok wynosi 60l (80l w pierwszym roku) preparatu EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 4l (6l w pierwszym roku) preparatu EM-5.
Nasiona zaprawiać   bezpośrednio przed siewem preparatem EM Ogród (2 litry na 100kg nasion). Pierwszy zabieg na glebę wykonujemy po ustąpieniu
przymrozków tj. najczęściej od końca marca do  końca maja.

Dawkowanie: 40l EM Naturalnie Aktywny +  opcjonalnie 2l EM-5 w minimum 300l wody(40l w pierwszym roku).
Drugi zabieg wykonujemy po zbiorach na rozdrobnione resztki i mieszamy z ziemią (np. orka).
Dawkowanie: 20l EM Naturalnie Aktywny + opcjonalnie 2l EM-5 w minimum 300l wody.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych sprzyjających wystąpieniu chorób grzybowych
w okresie wegetacji zastosować dodatkowe opryski EM Naturalnie Aktywny 10l + 2l EM 5 na hektar.

 

KAPUSTA, BROKUŁ, KALAFIOR

W uprawie roślin kapustnych należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie rozsady.

Rozsadę podlewamy 5-cio krotnie w czasie wzrostu roztworem 1% EM Ogród.
Przed wysadzeniem do ostatniego podlewania dodajemy EM-5 w ilości 100ml na 10l cieczy roboczej.
Rozsadę wysadzamy na pole przygotowane opryskiem 20l EM Naturalnie Aktywny na 1ha  w 300litrach wody.
W sezonie wegetacyjnym oprysk powtarzamy 2 krotnie preparatem EM Naturalnie Aktywny 20l + 2l EM-5 w celu
wzmocnienia naturalnej odporności roślin i ochrony przed szkodnikami i chorobami grzybowymi.
Zaleca się dodatkowy oprysk po zbiorach na glebę w ilości 20l EM Naturalnie Aktywny +2l EM-5 na 1ha.
Przy zastosowaniu pełnej Technologii EM w kolejnych latach można uprawiać te same gatunki  nie zmieniając stanowiska (ochrona przed kiłą kapuścianą).

zensz