Podstawowa dawka na 1 ha/rok wynosi 60l (80l w pierwszym roku) preparatu EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 6l preparatu EM-5 (8l w pierwszym roku).

Polecane jest zaprawienie sadzeniaków poprzez maczanie lub oprysk w skrzynkach roztworem 10% EM Naturalnie Aktywny lub EM Ogród (2l/100kg).

I Oprysk: przygotowanie pola pod uprawę ziemniaka wiosną, oprysk na glebę i wymieszanie. Dawka: 20l EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 2l EM-5 w min. 300l wody na hektar.

II Oprysk: 14 dni po wschodach i zastosowaniu herbicydów. EM Naturalnie Aktywny 10l i  opcjonalnie 2l EM-5.

III Oprysk: przed zakryciem redlin przez nać ziemniaczaną. EM Naturalnie Aktywny 10l i opcjonalnie  2l EM-5.

IV Oprysk: po zbiorach na resztki. EM Naturalnie Aktywny 20l i opcjonalnie  2l EM-5.

Dodatek preparatu EM 5 zabezpiecza rośliny przed chorobami grzybowymi i odstrasza szkodniki, działa skutecznie na ograniczenie stonki. W zależności od ewentualnych zagrożeń takich jak deszcze długotrwałe lub przelotne występujące co kilka dni wykonujemy dodatkowe zabiegi  tak jak w oprysku III (EM Naturalnie Aktywny 10l + 2l EM-5. W przypadku gdy harmonogram oprysków chemicznych nie pozwala na zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w sezonie wegetacyjnym należy zwiększyć wiosenny oprysk przed wysadzeniem do ilości 60-80l/ha.

BURAKI CUKROWE

 

Dzięki stosowaniu Technologii EMTM korzenie buraków są  dorodne i stanowią doskonały, wartościowy plon handlowy, ze względu na wysoką zawartość cukru.

Podstawowa dawka na 1 ha/rok wynosi 40l (60l w pierwszym roku) preparatu EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 4l (6l w pierwszym roku) preparatu EM-5.

 

Pierwszy zabieg  wykonujemy od wiosny  przed lub po sadzeniu. Dawkowanie: 20l EM Naturalnie Aktywny + 2l EM-5 w minimum 300l wody(40l w pierwszym roku).

 

Drugi zabieg wykonujemy po zbiorach i mieszamy z ziemią. Dawkowanie: 20l EM Naturalnie Aktywny + 2l EM-5 w minimum 300l wody.
Dodatek preparatu EM-5 zabezpiecza rośliny przed chorobami grzybowymi i odstrasza szkodniki, działa skutecznie na ograniczenie nicieni.
Podane powyżej dawki preparatu można podzielić i zamiast 2 w roku wykonać 3-4 zabiegi,  co przełoży się na zwiększoną odporność buraków na choroby i szkodniki. Przy polach mocno zdegradowanych podstawową dawkę roczną należy zwiększyć do 80 litrów.