Wszystkie pozostałości po zbiorach roślin stanowią doskonały nawóz do użyźniania gleby. Jednak niezbędny jest rozkład w procesie fermentacji, dzięki któremu materia organiczna  w postaci składników mineralnych trafi do roślin. Efektywne Mikroorganizmy zastosowane na ściernisko, pociętą słomę lub resztki po kopaniu ziemniaków zaczynają proces fermentacji.

EM Naturalnie Aktywny w ilości 40 litrów na hektar stosujemy w formie oprysku przed uprawkami pożniwnymi np. kultywatorowanie, podorywka.
Sfermentowana materia organiczna nie jest źródłem chorób dla roślin następczych, stanowi doskonałe ogniwo w procesie odbudowy próchnicy w glebie.
Wysoka zawartość próchnicy w glebie sprawia, że ma ona doskonałe właściwości buforujące.
Łatwo chłonie wodę, magazynuje ją i przeciwdziała przedostawaniu się metali ciężkich do roślin.
Ma to szczególne znaczenie w uprawie warzyw gdzie plon handlowy jest pod tym kątem sprawdzany.
Choroby roślin bardzo dobrze zwalcza preparat EM-5, który możemy stosować w połączeniu z EM Naturalnie Aktywnym.
EM-5 stosujemy w formie oprysku w ilości 2-5 litrów na hektar w połączeniu z roztworem EM Naturalnie Aktywny.