Uprawy sadownicze charakteryzują się stosunkowo wysokim zużyciem chemicznych środków ochrony roślin co nie pozostaje obojętne dla jakości uzyskiwanych owoców. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed chorobami i szkodnikami atakującymi sady wydaje się niemożliwe zrezygnowanie z takiej technologii upraw zapewniając jednocześnie jej opłacalność.

Technologia EMTM jest alternatywą która pozwala na ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin poprzez pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych roślin i ograniczenie występowania szkodników.

Produkty dostępne w Technologii EMTM stosowane w sadownictwie:

Stosowanie poszczególnych preparatów jest uzależnione od rodzaju uprawy i sezonu wegetacyjnego, a także od stopnia zdegradowania gleby.

Podstawą przy rozpoczęciu pracy z Technologią EMTM jest wykonanie analizy gleby pod kątem zawartości próchnicy i poziomu pH. Na podstawie uzyskanych wyników dostosowujemy dawkowanie preparatu EM Naturalnie Aktywny.

Stopień degradacji gleby i wartość pH Ilość EM Naturalnie AktywnyTM w litrach/1 ha
Zawartość próchnicy powyżej 5% 40
pH 7
Corocznie
Zawartość próchnicy powyżej około3%
pH ok.6
1 rok stosowania 80
2 rok stosowania 60
3 rok stosowania 40
Zawartość próchnicy około 1,5%
pH ok. 5
1 rok stosowania 100
2 rok stosowania 100
3 rok stosowania 100
Kolejne lata jak przy zawartości 3%próchnicy
Zawartość próchnicy poniżej 1% 300
pH  poniżej 5
Równolegle stosujemy wysokie nawożenie organiczne, nawozy zielone, itp. Dawkę utrzymujemy aż do zaobserwowania poprawy, potem stopniowo zmniejszamy tak jak przy zawartości próchnicy 1,5%

Poniższa tabela przedstawia zalecane dawki preparatu EM Naturalnie Aktywny w zależności od stopnia zdegradowania gleby:

Skomplikowany proces symbiozy roślin
i mikroorganizmów glebowych posiada zdolność  samoregulacji dopiero od pewnego poziomu. Gleboznawcy ustanawiają dolną zawartość węgla na poziomie ok. 1% (czyli zaw. próchnicy ok. 2%). W glebie przy takim poziomie węgla azot może być wykorzystany do wzrostu roślin. Optymalna regulacja zaczyna się od około 2,5% węgla (ok.5% próchnicy). Jednocześnie stosunek węgla do azotu musi zawierać się pomiędzy 7/1 a 10/1. Na podstawie wiosennej mineralizacji może być oszacowana zdolność plonotwórcza gleby. Typową glebę zawierającą ok. 1% węgla można nazwać zdegradowaną. Zawiera ona w warstwie ornej ok. 3,5t/ha organicznego azotu, z którego co roku mineralizuje się ok. 1-2%. Przy wiosennej mineralizacji otrzymuje się 35-70 kg/ha( N-NO3). Organiczne nawożenie może wnieść dodatkowo około 40kg azotu.

Na przykładzie pszenicy ozimej, ogranicza to jej plon do poziomu 3-4 t/ha. W produktywnej ożywionej glebie, która z reguły należy odtworzyć, zawartość organicznego azotu w warstwie powierzchniowej ( o głębokości ok. 10 cm) wynosi nawet 19 t/ha. W okresie wegetacji, uwalniane jest w glebie min. 300 kg/ha azotu. Jest to dolna granica przy plonie pszenicy ok. 10 t/ha. Taka gleba nie potrzebuje już więcej wapnowania, ponieważ sama utrzymuje się w równowadze chemicznej. Powszechnie wiadomo, że naturalny proces odbudowywania żyzności gleby może trwać wiele lat i jest uzależniony od nawożenia, rodzaju uprawy i płodozmianu, następnie od lokalnego klimatu, stosunków wodnych, typu gleby itd. Z tego wynika, że jest to proces długotrwały. Życie biologiczne w glebie przy jej intensywnej uprawie i braku nawozów organicznych trzeba wspierać z pomocą Efektywnych Mikroorganizmów EMTM.

Jeśli do masy organicznej w glebie dostarczymy Efektywne Mikroorganizmy EMTM wówczas zaczynają one dominować nad mikroorganizmami chorobotwórczymi, co objawia się fermentacyjnym procesem rozkładu i mineralizacji. Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów stosowania tej technologii należy skrupulatnie przeprowadzać zabiegi oprysku wg poniższego harmonogramu:

  1. Okres jesienny, zaszczepienie gleby Efektywnymi Mikroorganizmami.

Oprysk preparatem EM Naturalnie Aktywny i EM-5 należy przeprowadzić już po zbiorach owoców. Zabieg ten przeprowadzamy za pomocą opryskiwacza sadowniczego, kierując strumień oprysku w kierunku dolnych partii drzewek i na glebę. Celem tego oprysku jest wprowadzenie mikroorganizmów do gleby i zabezpieczenie jej przed procesami gnicia zachodzącymi przy rozkładzie opadających liści. Ponadto preparat EM-5chroni przed rozwojem patogennych grzybów w opadłych liściach które z wiosną stanowiły by niebezpieczne siedlisko chorób. Podstawowa dawkaEM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi 40l/ha w 400 litrach wody i 2 litry EM-5 (oprysk łączony).

  1. Początek wiosny, pojawienie się zawiązków liści.

Pierwszy wiosenny oprysk preparatem EM Naturalnie Aktywny należy przeprowadzić w momencie gdy na drzewach pojawiają się zawiązki liści. Dla wzmocnienia efektu ochronnego jeszcze przed rozpoczęciem kwitnienia EM Naturalnie Aktywny w ilości 20l/ha w 300l wody łączymy z EM-5 w ilości 2-3 litrów/ha (oprysk łączony).

III. Faza pąka, przed rozpoczęciem kwitnienia.

Faza pękania pąków jeszcze przed rozpoczęcie okresu pełnego kwitnienia to wyjątkowo newralgiczny moment w sadownictwie. Jest to czas wytężonych sił witalnych roślin i czas kiedy są one narażone na ataki patogenów. Należy przeprowadzić oprysk jak w punkcie II ( EM-5 w ilości 3-5l/ha).

Nie należy przeprowadzać oprysku w czasie pełni kwitnienia.

  1. Koniec kwitnienia, początek zawiązywania owoców.

W  tym okresie przeprowadzamy zabieg oprysku jak w punkcie III. Efektywne Mikroorganizmy i wyciągi roślinne zawarte w EM-5 zabezpieczają rośliny przed szkodnikami. Wpływają również stymulująco na rośliny, wzmagając ich naturalną odporność. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko opadania zawiązków owoców.

  1. Wzrost owoców, przed okresem dojrzewania.

Podczas wzrostu i dojrzewania owoców są one stale narażone na infekcje i ataki szkodników. Dla zabezpieczenia wysokich, doskonałej jakości plonów zalecamy jeszcze jeden oprysk EM Naturalnie Aktywnym i EM-5 jak
w punkcie III.

Bardzo ważne jest zachowanie okresu karencji pomiędzy opryskami Efektywnymi Mikroorganizmami i chemicznymi środkami ochrony roślin, minimum 2 tygodnie.  W przypadku Technologii EM niezwykle istotna jest możliwość a nawet wskazanie przeprowadzania oprysku w czasie deszczu, kiedy żadne środki chemiczne nie mogą być zastosowane. Często pozwala to na zachowanie okresu karencji i wpływa na ułatwienie przenikania Efektywnych Mikroorganizmów w głąb gleby z wodą opadową.

W uprawie roślin kwasolubnych można zastosować preparat EM Bokashi Starter Kompostowy. Należy rozprowadzić go na powierzchni międzyrzędzi w ilości 10 kg/a, i dokładnie wymieszać z glebą podczas uprawek. Można go także stosować przed nasadzeniami bezpośrednio w miejscach planowanych rzędów, na kilka dni przed nasadzeniem, dokładnie mieszając z glebą i opryskując ją roztworem EM Naturalnie Aktywnyw stężeniu 1:10.

Stosowanie Technologii EM w sadownictwie wpływa na :

–  jakość i wysokość uzyskiwanych zbiorów

– przechowalnictwo owoców

– znaczne obniżenie zawartości metali ciężkich w zbiorach

Technologia EM poprzez działanie na rośliny wpływa na jakość produktów które spożywamy my i nasze dzieci!

Przechowalnictwo owoców

Owoce wyprodukowane z zastosowaniem Technologii EM dłużej zachowują swoją jakość w okresie przechowywania.

Dzięki zastosowaniu pełnej Technologii EMTM w trakcie sezonu wegetacyjnego stymulujemy naturalną odporność roślin, co przekłada się na wydłużony okres przechowalniczy owoców uzyskanych z tych upraw. Należy pamiętać, że nie należy przeprowadzać oprysku preparatami EM w okresie pełnej dojrzałości owoców. Najważniejszym okresem mającym wpływ na kondycję drzewek i owoców, jest czas powstawania zawiązków a nie okres końcowego dojrzewania.

W sadach gdzie stosowana jest pełna Technologia EMTM owoce wykazują zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne powstałe np. podczas gradobicia ( uszkodzone owoce zabliźniają się, nie gniją).