1. WARIANTY STOSOWANIA EM W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

  1. Jako dodatek – probiotyk do wody pitnej
  2. Jako dodatek – probiotyk do paszy
  3. Jako dodatek do wody służącej do mycia urządzeń i pomieszczeń hodowlanych
  4. Jako substancja używana do przerobu odpadów i ścieków
  5. Jako substancja stosowana do produkcji nawozów naturalnych wysokiej jakości

Najlepsze wyniki osiąga się stosując równocześnie wszystkie te metody, chociaż korzystne zmiany można zaobserwować już w pojedynczym zastosowaniu. Zazwyczaj użytkownik decyduje się najpierw na zastosowanie EM do ograniczenia emisji odoru, a następnie włącza stopniowo pozostałe metody w proces produkcyjny. Zwykle, gdy jeden z hodowców zdecyduje się na wykorzystanie wszystkich metod aplikacji EM, to pozytywne rezultaty, jakie dzięki temu osiąga przekonują w krótkim czasie na ogół większość innych rolników do szybkiego zastosowania wszystkich pięciu sposobów.

2. PODSTAWOWE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA EM

Jedną z najważniejszych korzyści przy stosowaniu EM w produkcji zwierzęcej jest przede wszystkim ograniczenie emisji uciążliwego odoru. Kompleksowe stosowanie wszystkich pięciu metod zapewnia kontrolę tego zjawiska.

3. ZASTOSOWANIE EM W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Zastosowanie EM w paszy i wodzie zapewnia równowagę mikroflory w układzie pokarmowym zwierząt. Podnosi jednocześnie wydajność wchłaniania jelitowego substancji odżywczych, obniżając emisję przykrego zapachu gnojowicy i poprawia ogólnie zdrowotność zwierząt poprzez zmniejszenie stresu wynikającego z przebywania w odrażających zapachach.

4. WODA PITNA

Najprostszą metodą wykorzystania możliwości technologii Efektywnych Mikroorganizmów w produkcji zwierzęcej jest stosowanie preparatu EM jako dodatku do wody pitnej w ilości 1 litr EM-Probiotyk na 1000 litrów wody w zbiorniku. Można to zaplanować bardzo oszczędnie poprzez zastosowanie analitycznego urządzenia dozującego preparat do systemu poideł w miejscu przyłącza wodociągu do tych urządzeń.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie dozownika obsługiwanego przez operatora przy dokładnym ustaleniu odpowiednich proporcji: Woda pitna – EM.

Ze względu na przemianę struktury flory bakteryjnej w układzie pokarmowym zwierząt nie należy oczekiwać natychmiastowych wyników.

Pierwsze pozytywne zmiany będą miały miejsce po 1-2 miesiącach ciągłego stosowania preparatu.

Cierpliwość użytkownika jest warta podkreślenia, ponieważ EM jest substancją biologiczną i jego działanie naturalne rozciąga się w czasie.

 

W przypadku  biegunek zastosuj Probiotyk Bokashi CARBON