tosowanie Technologii EMTM wpływa na: zwiększoną wydajność produkcji mleka i mięsa, poprawę dobrostanu zwierząt i zmniejszenie uciążliwości produkcji.

Efektywne Mikroorganizmy EMTM zapewniają:

  • Lepsze przyswajanie paszy
  • Zwiększoną zdrowotność zwierząt
  • Ograniczenie emisji gazów odorowych
  • Ograniczenie gnicia i pleśnienia paszy, stabilizacja TMR
  • Jednorodną gnojowicę (łatwiej przepływa ,nie rozwarstwia się, redukcja powstawania „kożucha”)
  • Ograniczenie populacji much

Zastosowanie EM TM w hodowli bydła można podzielić na trzy obszary: optymalizacja trawienia, ograniczenie infekcji poprzez zasiedlanie dobroczynnymi mikroorganizmami  wszystkich sztuk zwierząt  w oborze oraz łatwiejsza i efektywniejsza konserwacja pasz, eliminacja uciążliwych zapachów i ograniczenie występowania much w: budynkach inwentarskich, miejscu składowania obornika, gnojowicy i w otaczającym terenie.

Dlaczego Technologia EM TM stabilizuje trawienie?
Specyficzna budowa przewodu pokarmowego u przeżuwaczy sprawia, iż podstawą procesów trawiennych jest fermentacja zachodząca w przedżołądkach zwierzęcia. Żywiąc krowę żywimy mikroorganizmy żwacza. Żywienie przeżuwacza sprowadza się do zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju mikroorganizmów, jakie zasiedlają żwacz. Czyli mówiąc najprościej, żywienie krowy w dużej części opiera się na żywieniu bakterii oraz pierwotniaków znajdujących się w żwaczu. Stosując w żywieniu EM PROBIOTYKTM zapewniamy dostarczenie zwierzętom harmonijnej mieszanki bakterii która wpływa na prawidłowość procesów trawiennych. Po wykonaniu zadania
w przedżołądkach część bakterii przechodzi do dalszych odcinków przewodu pokarmowego i zostaje strawiona. Są one  ważne jako źródło wartościowego białka.
Trawienie polega na przerobieniu pasz w układzie trawiennym zwierząt przez mikroorganizmy. Według naukowców głównym problemem występującym w tym procesie są wszelkie grzyby pleśniowe . Grzyby te wytwarzają trujące produkty przemiany materii  nazywane mykotoksynami, które są  odpowiedzialne za osłabienie układu odpornościowego prowadzące do chorób i obniżenia wydajności zwierząt.