Podstawowa dawka na 1 ha/rok wynosi 40l (60l w pierwszym roku) preparatu EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 4l (6l w pierwszym roku) preparatu EM-5.

Pierwszy zabieg  wykonujemy wiosną.

Dawkowanie: 20l EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 2l EM-5 w minimum 400l wody(40l w pierwszym roku).
Należy pryskać także międzyrzędzia. Drugi zabieg wykonujemy jesienią po zbiorach owoców.
Dawkowanie: 20l EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie 2l EM-5 w minimum 300l wody.
Dodatek preparatu EM-5 zabezpiecza rośliny przed chorobami grzybowymi i odstrasza szkodniki.

W zależności od ewentualnych zagrożeń chorobami lub szkodnikami co 2 tygodnie wykonujemy dodatkowe zabiegi ochronne (EM Naturalnie Aktywny 10l +1l EM-5).

Przy polach mocno zdegradowanych podstawową dawkę roczną należy zwiększyć do 80 litrów EM Naturalnie Aktywny rocznie.

Przy nowo zakładanych plantacjach borówki, jeśli pH gleby jest zbyt wysokie, można wmieszać w rzędy preparat EM Bokashi Starter Kompostowy,
aż do obniżenia pH gleby do optymalnego dla borówki poziomu.

zensz